Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Rocka Maciej Michniewicz) z
siedzibą w Warszawie, 04-175 przy ul. Ostrobramskiej 65.
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi.
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych admin@akademiarocka.pl
2. Przedstawicielem Administratora jest Maciej Michniewicz.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi nauczania gry na instrumentach.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od momentu zakończenia korzystania z usług Akademii Rocka.
5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą
przechowywane w celu umożliwienia klientowi powrotu do zajęć.
6. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do realizacji usługi.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.