Kursy Przygotowawcze

Jeżeli chcecie się solidnie przygotować do Egzaminów Wstępnych do Multimedialnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej II Stopnia ART, możecie skorzystać ze specjalnych kursów, które są prowadzone w Akademii Rocka.

Program tych zajęć bazuje na wymaganiach egzaminacyjnych i został stworzony, by ułatwić Wam start w szkole II stopnia. Żeby zmaksymalizować ich skuteczność, są prowadzone indywidualnie.

Czas trwania kursu zależy od posiadanej już przez Was wiedzy i stopnia opanowania instrumentu.

Zapisy i informacje na temat kursów przygotowawczych:

Akademia Rocka Stadion Narodowy
ul. Targowa 1A
praga@akademiarocka.pl
tel.: 602 711 013

Akademia Rocka Mokotów
ul. Postępu 3/5
mokotow@akademiarocka.pl
tel.: 502 772 671