Instrument Główny

To są zajęcia z Twojego podstawowego instrumentu. Z każdym kolejnym miesiącem nauki będziesz przerabiać bardziej zaawansowany materiał. Będziesz mieć nauczyciela prowadzącego, który będzie czuwał nad Twoim rozwojem i dbał o to, żebyś stał się profesjonalnym muzykiem.

Na koniec każdego roku będziesz zaliczać obowiązkowy egzamin z instrumentu głównego.